Năm 1745 (số La Mã: MDCCXLV) là một năm thường bắt đầu vào thứ Sáu trong lịch Gregory (hoặc một năm thường bắt đầu vào thứ ba của lịch Julius chậm hơn 11 ngày).

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

Không rõ ngàySửa đổi

MấtSửa đổi

25 tháng 2: Tuệ Hiền Hoàng Quý phi Cao Giai thị

Tham khảoSửa đổi