Thập niên 1720 là thập niên diễn ra từ năm 1720 đến 1729.

Thập niên 1970
Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ: thế kỷ 17thế kỷ 18thế kỷ 19
Thập niên: thập niên 1710thập niên 1720thập niên 1730
Năm: 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Chính trị và chiến tranh sửa

Chiến tranh sửa

Xung đột sửa

Thuộc địa hóa sửa

Các sự kiện chính trị nổi bật sửa

Thiên tai sửa

Hiệp hội sửa

Công nghệ sửa

Khoa học sửa

Kinh tế sửa

Văn hóa đại chúng sửa

Văn học và nghệ thuật sửa

Thể thao sửa

Âm nhạc sửa

Kiến trúc sửa

Thời trang sửa

Khác sửa

Tiểu thuyết và phim sửa

Nhân vật sửa

Lãnh tụ thế giới sửa

  1. Husayn (Safavid), 16941722
  2. Tahmasp II, 17231732
  1. Shahu
  1. Baji Rao I

Tham khảo sửa