Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

  • Trịnh Sâm đích thân cầm quân đến Nghệ An trở chiếm cho Hoàng Ngũ Phúc

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi