Mở trình đơn chính

Các năm Quý TỵSửa đổi

Giữa năm 17002200, những năm sau đây là năm Quý Tỵ (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):

Sự kiện năm Quý TỵSửa đổi

Năm 207 TCN, Thục Phán lên ngôi xưng là An Dương Vương, lập ra nước Âu Lạc. Ông dựng kinh đô ở Phong Khê.

Tham khảoSửa đổi