Mở trình đơn chính

Các năm Kỷ SửuSửa đổi

Giữa năm 17002200, những năm sau đây là năm Kỷ Sửu (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):

Sự kiện năm Kỷ SửuSửa đổi

  • Năm 1889, tháp Eiffel được khánh thành.

Tham khảoSửa đổi