Mở trình đơn chính

Wikipedia β

Các năm Canh ThânSửa đổi

Năm dương lịch thứ nhất trước Công nguyên (TCN) là năm Canh Thân.

Giữa năm 17002200, những năm sau đây là năm Canh Thân (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):

Sự kiện năm Canh ThânSửa đổi

Tham khảoSửa đổi