Mở trình đơn chính

Các năm Canh ThânSửa đổi

Năm dương lịch thứ nhất trước Công nguyên (TCN) là năm Canh Thân.

Giữa năm 17002200, những năm sau đây là năm Canh Thân (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):

Sự kiện năm Canh ThânSửa đổi

Tham khảoSửa đổi