Mở trình đơn chính

Các năm Ất DậuSửa đổi

Giữa năm 17002200, những năm sau đây là năm Ất Dậu (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):

Sự kiện năm Ất DậuSửa đổi

Người mất các năm Ất DậuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi