Ngày 28 tháng 1 là ngày thứ 28 trong lịch Gregory. Còn 337 ngày trong năm (338 ngày trong năm nhuận).

<< Tháng 1 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Những ngày lễ và kỉ niệm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Harrying of the North”, Wikipedia (bằng tiếng Anh), 23 tháng 1 năm 2024, truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2024
  2. ^ “Diet of Worms”, Wikipedia (bằng tiếng Anh), 4 tháng 1 năm 2024, truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2024