Tháng hai

tháng thứ hai Tây lịch
(Đổi hướng từ Tháng 2)

Tháng hai là tháng thứ hai và tháng có ít ngày nhất theo lịch Gregorius: 28 ngày hoặc 29 ngày (năm nhuận).tháng thứ 2 trong năm

<< Tháng 2 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

Những sự kiện trong tháng 2 sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa