Tháng hai

tháng thứ hai Tây lịch
(Đổi hướng từ Tháng 2)

Tháng hai là tháng thứ hai và tháng có ít ngày nhất theo lịch Gregorius: 28 ngày hoặc 29 ngày (năm nhuận).tháng thứ 2 trong năm

<< Tháng 2 năm 2022 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Chỉ có ngày 29 tháng 2 vào năm nhuận.

Những sự kiện trong tháng 2Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi