Tháng hai

tháng thứ hai Tây lịch
(đổi hướng từ Tháng 2)

Tháng hai là tháng thứ hai và tháng có ít ngày nhất theo lịch Gregorius: 28 ngày hoặc 29 ngày (năm nhuận).

« Tháng 2 năm 2020 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Những sự kiện trong tháng 2Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi