Ngày 13 tháng 2 là ngày thứ 44 trong lịch Gregory. Còn 321 ngày trong năm (322 ngày trong năm nhuận).

<< Tháng 2 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

Sự kiện trong nước

sửa

Sự kiện quốc tế

sửa

Ngày sinh (Việt Nam)

sửa

Ngày sinh (Thế giới)

sửa

Ngày mất (Việt Nam)

sửa

Ngày mất (Thế giới)

sửa

Những ngày lễ và kỷ niệm

sửa

Tham khảo

sửa