Năm 1883 (MDCCCLXXXIII) là một năm thường bắt đầu vào Thứ 2 (liên kết sẽ hiển thị đầy đủ lịch) trong Lịch Gregory (hoặc một năm thường bắt đầu vào Thứ 7 trong Lịch Julius chậm hơn 12 ngày).

Thế kỷ: Thế kỷ 18 · Thế kỷ 19 · Thế kỷ 20
Thập niên: 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910
Năm: 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886

Sự kiện

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

  • 19 tháng 7: Vua Tự Đức, triết học nhà Nguyễn (s. 1829)
  • 6 tháng 10: Vua Dục Đức, chính trị nhà Nguyễn (s. 1852)

Tham khảoSửa đổi