Thập niên 1850

thập kỷ

Thập niên 1850 là thập niên diễn ra từ năm 1850 đến 1859.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ: thế kỷ 18thế kỷ 19thế kỷ 20
Thập niên: thập niên 1840thập niên 1850thập niên 1860
Năm: 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Chính trị và chiến sửa

Chiến tranh sửa

Xung đột sửa

Thuộc địa hóa sửa

Các sự kiện chính trị nổi bật sửa

Thiên tai sửa

Hiệp hội sửa

Công nghệ sửa

Khoa học sửa

Kinh tế sửa

Văn hóa đại chúng sửa

Văn học và nghệ thuật sửa

Thể thao sửa

Âm nhạc sửa

Kiến trúc sửa

Thời trang sửa

Khác sửa

Tiểu thuyết và phim sửa

Nhân vật sửa

Lãnh tụ thế giới sửa

Tham khảo sửa