Thập niên 1880

thập kỷ

Thập niên 1880 là thập niên diễn ra từ năm 1880 đến 1889. Trong giai đoạn này, các quốc gia phương tây đang trải qua Cách mạng công nghiệp lần thứ hai.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ: thế kỷ 18thế kỷ 19thế kỷ 20
Thập niên: thập niên 1870thập niên 1880thập niên 1890
Năm: 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Tham khảo

sửa