Nguyễn Thị Định (Tài nhân)

Hoàng sinh mẫu Nguyễn Thị Định (Chữ Hán : 皇生母阮氏定, 1880 - 1972), bà là người Bình Định. Sinh thời là phi tần của Thành Thái và là mẹ của Duy Tân.

Tiểu sửSửa đổi

Không rõ thời giam bà nhập cung làm phi của Thành Thái, nhưng dựa vào việc bà hạ sinh Duy Tân rồi mới được phong làm Tài nhân ở Cửu giai, có thể là từ vị phận Cung nhân hoặc là Tài nhân vị nhập giai, sau khi sinh con nên được phong làm Cửu giai.

Thành Thái năm thứ 12 (1900) bà hạ sinh ra Hoàng tử Vĩnh San nên được phong làm Cửu giai Tài nhân (九階才人).

Thành Thái năm thứ 19 (1907), Thành Thái bị phế truất, triều đình đưa Vĩnh San con trai bà lên kế thừa hoàng thất. Nhân đó bà Nguyễn Thị Vân Anh là chính thất Thành Thái khi đó được phong làm Hoàng đích mẫu (皇嫡母), còn bà là mẹ đẻ của tân đế nên được phong làm Hoàng sinh mẫu (皇生母).

Duy Tân năm thứ 10 (1916), Duy Tân bị phế và lưu đày, bà cùng con dâu là Mai Diệu phi theo Duy Tân đi lưu đày ở La Réunion, nhưng sau đó bà cùng với bà Diệu phi trở về nước do không hợp phong thổ ở đó.

Năm 1972 bà mất, không rõ bà được an táng ở đâu.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Đại Nam thực lục - Chính bản đệ lục ký phụ bản)