1965 là một năm bình thường bắt đầu vào thứ Sáu.

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

 
Quốc kỳ Canada mới được chấp nhận

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

  • 2 tháng 11: Norman Morrison tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam
  • 13 tháng 11: xảy ra hải chiến Ô Khâu tại ven biển Phúc Kiến.

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi