Ngày 14 tháng 10 là ngày thứ 287 (288 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 78 ngày trong năm.

<< Tháng 10 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Sự kiện Sửa đổi

Sinh Sửa đổi

Mất Sửa đổi

Những ngày lễ và kỉ niệm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi