Tháng mười

tháng thứ mười Tây lịch
(Đổi hướng từ Tháng 10)

Tháng mười là tháng thứ mười theo lịch Gregorius, có 31 ngày.

<< Tháng 10 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Những sự kiện trong tháng 10 sửa

 • 1: Ngày Người Cao niên Quốc tế (International Day for Older Persons)
 • 4: Tuần lễ Không gian Thế giới (World Space Week)
 • 5: Ngày Nhà giáo Thế giới (World Teacher's Day)
 • Thứ hai đầu tháng: Ngày Cư ngụ Thế giới (World Habitat Day)
 • 8: Ngày phát sóng kênh truyền hình quốc gia VTV9
 • 9: Ngày Bưu điện Thế giới (World Post Day)
 • 10: Thăng Long - Hà Nội
 • 13: Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai (International Day for Disaster Reduction)
 • 14: Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
 • 15: Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam, ngày dân vận khéo
 • 16: Ngày Lương thực Thế giới (World Food Day)
 • 17: Ngày Quốc tế xóa nghèo (International Day for the Eradication of Proverty)
 • 20: Ngày Phụ Nữ Việt Nam (VietNam Women's Day)
 • 23: Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển
 • 24: Ngày Liên hợp Quốc (United Nations Day) và Ngày Phát triển Thông tin Thế giới (World Development Information Day)
 • 24 - 30: Tuần lễ Giải trừ quân bị (Disarmament Week)
 • 31: Lễ hội Halloween (Halloween)

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa