Tháng mười

tháng thứ mười Tây lịch
(đổi hướng từ Tháng 10)

Tháng mười là tháng thứ mười theo lịch Gregorius, có 31 ngày.

« Tháng 10 năm 2020 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Những sự kiện trong tháng 10Sửa đổi

 • 1:Ngày Người Cao niên Quốc tế (International Day for Older Persons)
 • 4:Tuần lễ Không gian Thế giới (World Space Week)
 • 5: Ngày Nhà giáo Thế giới (World Teacher's Day)
 • Thứ hai đầu tháng: Ngày Cư ngụ Thế giới (World Habitat Day)
 • Thứ tư thứ nhì: Ngày Hạn chế Thiên tai Thế giới (International Day for Natural Disaster Reduction)
 • 9: Ngày Bưu điện Thế giới (World Post Day)
 • 14: Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
 • 15: Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam, ngày dân vận khéo
 • 16: Ngày Lương thực Thế giới (World Food Day)
 • 17: Ngày Quốc tế xóa nghèo (International Day for the Eradication of Proverty)
 • 20: Ngày Phụ Nữ Việt Nam (VietNam Women's Day)
 • 24: Ngày Liên hợp Quốc (United Nations Day) và Ngày Phát triển Thông tin Thế giới (World Development Information Day)
 • 24 - 30: Tuần lễ Giải trừ quân bị (Disarmament Week)
 • 31: Ngày Halloween

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi