Ngày 6 tháng 8 là ngày thứ 218 (219 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 147 ngày trong năm.

<< Tháng 8 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sự kiện

sửa

Mất

sửa

Ngày lễ và kỷ niệm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa