Ngày 16 tháng 8 là ngày thứ 228 (229 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 137 ngày trong năm.

<< Tháng 8 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Những ngày lễ và kỷ niệm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Pawlikowicz, Leszek (2004), Tajny front zimnej wojny: uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956—1964 [Mặt trận bí mật thời Chiến tranh Lạnh: những người đào thoát khỏi tình báo Ba Lan 1956—1964] (bằng tiếng Ba Lan), Warszawa: Oficyna Wydawn. RYTM, ISBN 9788373990746