Ngày 24 tháng 8 là ngày thứ 236 (237 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 129 ngày trong năm.

<< Tháng 8 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Những ngày lễ và kỷ niệm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Fyle, Magbaily C. (2006). Historical Dictionary of Sierra Leone [Từ điển lịch sử Sierra Leone] (bằng tiếng Anh). Scarecrow Press. tr. 197. ISBN 9780810865044.