Theo lịch Gregory, năm 1988 (số La Mã: MCMLXXXVIII) là một năm nhuận bắt đầu từ ngày thứ 6. Đây là năm trong thế kỷ 20 có số La Mã nhiều chữ số nhất (11 chữ số).

Thế kỷ: Thế kỷ 19 · Thế kỷ 20 · Thế kỷ 21
Thập niên: 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Năm: 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Giải thưởng NobelSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi