Thập niên 1990

01/01/1990 - 31/12/1999

Thập niên 90 chỉ đến những năm từ 1990 đến 1999, kể cả hai năm đó. Đây là thập niên cuối cùng (gồm những năm có dạng 199x) của thế kỷ 20 cũng như thiên niên kỷ 2 (lưu ý: thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 [từ 1901 đến 2000] gồm những năm từ 1991 đến 2000).

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ: thế kỷ 19thế kỷ 20thế kỷ 21
Thập niên: thập niên 1980thập niên 1990thập niên 2000
Năm: 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Nhân vậtSửa đổi

Các nhà lãnh đạo trên thế giớiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi