Thập niên 1980

Thập niên 1980 hay thập kỷ 1980 chỉ đến những năm từ 1980 đến 1989, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên trước hay vào đầu thập niên sau.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ: thế kỷ 19thế kỷ 20thế kỷ 21
Thập niên: thập niên 1970thập niên 1980thập niên 1990
Năm: 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Tham khảoSửa đổi