Thập niên 1970

Thập niên 1970 hay thập kỷ 1970 chỉ đến những năm từ 1970 đến 1979, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên trước hay vào đầu thập niên sau.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ: thế kỷ 19thế kỷ 20thế kỷ 21
Thập niên: thập niên 1960thập niên 1970thập niên 1980
Năm: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiệnSửa đổi

Chiến tranh Việt Nam kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975

Tham khảoSửa đổi