Theo lịch Gregory, năm 1979 (số La Mã: MCMLXXIX) là một năm bắt đầu từ ngày thứ hai.

Thế kỷ: Thế kỷ 19 · Thế kỷ 20 · Thế kỷ 21
Thập niên: 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Năm: 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Bản mẫu:Tháng trong năm 1979

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

1 tháng 4[1]: Phạm Tuân[2] người Châu Á[3] đầu tiên bay ngoài vũ trụ[4]

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

SinhSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

MấtSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

Giải thưởng NobelSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Phạm Tuân”, Wikipedia tiếng Việt (bằng tiếng Việt), 21 tháng 9 năm 2021, truy cập ngày 23 tháng 9 năm 2021
  2. ^ “Phạm Tuân”, Wikipedia tiếng Việt (bằng tiếng Việt), 21 tháng 9 năm 2021, truy cập ngày 23 tháng 9 năm 2021
  3. ^ “Châu Á”, Wikipedia tiếng Việt (bằng tiếng Việt), 15 tháng 9 năm 2021, truy cập ngày 23 tháng 9 năm 2021
  4. ^ “Vũ trụ”, Wikipedia tiếng Việt (bằng tiếng Việt), 21 tháng 9 năm 2021, truy cập ngày 23 tháng 9 năm 2021