Ngày 17 tháng 11 là ngày thứ 321 (322 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 44 ngày trong năm.

<< Tháng 11 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sự kiện sửa

Thế kỷ 10 sửa

  • 935 – Phòng thánh sứ Lý Phảng của Mân đem quân tiến vào hậu cung, đâm trọng thương Hoàng đế Vương Diên Quân, cung nhân không muốn ông phải chịu khổ nên giết ông, tức ngày Canh Thìn (19) tháng 10 năm Ất Mùi.

Thế kỷ 13 sửa

Thế kỷ 16 sửa

  • 1558 – Nữ vương Anh Mary I băng hà, và em cùng cha khác mẹ là công chúa Elizabeth nối ngôi.

Thế kỷ 17 sửa

Thế kỷ 18 sửa

Thế kỷ 19 sửa

Thế kỷ 20 sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Những ngày lễ sửa


Tham khảo sửa