Ngày 17 tháng 11 là ngày thứ 321 (322 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 44 ngày trong năm.

<< Tháng 11 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sự kiện

sửa

Thế kỷ 10

sửa
  • 935 – Phòng thánh sứ Lý Phảng của Mân đem quân tiến vào hậu cung, đâm trọng thương Hoàng đế Vương Diên Quân, cung nhân không muốn ông phải chịu khổ nên giết ông, tức ngày Canh Thìn (19) tháng 10 năm Ất Mùi.

Thế kỷ 13

sửa

Thế kỷ 16

sửa
  • 1558 – Nữ vương Anh Mary I băng hà, và em cùng cha khác mẹ là công chúa Elizabeth nối ngôi.

Thế kỷ 17

sửa

Thế kỷ 18

sửa

Thế kỷ 19

sửa

Thế kỷ 20

sửa

Mất

sửa

Những ngày lễ

sửa


Tham khảo

sửa