Ngày 30 tháng 11 là ngày thứ 334 (335 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 31 ngày trong năm.

<< Tháng 11 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Những ngày lễ và kỷ niệm sửa


Tham khảo sửa

  1. ^ Uwechue, Raph (1991). Africa Who's who [Ai là ai châu Phi] (bằng tiếng Anh). Africa Journal Limited. tr. 857. ISBN 9780903274173.