Mở trình đơn chính

Wikipedia β


Theo lịch Gregory, năm 1999 (số La Mã: MCMXCIX) là một năm bắt đầu từ ngày thứ sáu.

Năm 1999
Theo năm: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Theo thập niên: 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Theo thế kỷ: 19 20 21
Theo thiên niên kỷ: 1 2 3

Mục lục

Sự kiệnSửa đổi

Người sinhSửa đổi

Người chếtSửa đổi

Giải thưởng NobelSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi