Quốc hội

trang định hướng Wikimedia

Quốc hộicơ quan lập pháp của một quốc gia. Quốc hội được người dân bầu cử và có nhiệm vụ thông qua hiến phápcác bộ luật và thường được thiết kế theo hình thức Nghị viện.

Quốc hội Anh thế kỷ 19
  Quốc gia lưỡng viện
  Quốc gia đơn viện
  Không có Quốc hội
Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ

Các loại quốc hội sửa

Đơn viện sửa

Quốc hội chỉ bao gồm một viện duy nhất. Ví dụ: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc,...

Lưỡng viện sửa

Quốc hội bao gồm hai viện

Ví dụ: Hoa Kỳ, Canada, Nga (Liên Xô cũ cũng có cơ chế lưỡng viện cho Xô viết tối cao), Anh, Pháp, Campuchia...

Trên bản đồ bên cạnh, chúng ta thấy những quốc gia đánh dấu màu xanh lá là những quốc gia trung viện, tức là vừa có quốc hội, thượng viện và hạ viện, nhưng nó chưa được chú thích

Quyền lực của Quốc hội sửa

Quyền lực của quốc hội là một trong ba quyền quan trọng nhất (tam quyền phân lập) trong hệ thống chính trị của các quốc gia trên thế giới: quyền lập pháp. Quyền lực của quốc hội được thể hiện khác nhau tại mỗi quốc gia.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa