Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

SinhSửa đổi

Không rõ ngàySửa đổi

MấtSửa đổi

  • Carlos Montezuma, bác sĩ, nhà hoạt động, người thành lập Hiệp hội người da đỏ châu Mỹ (sinh 1818)

Giải NobelSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi