Thập niên 1940

Thập niên 1940 hay thập kỷ 1940 chỉ đến những năm từ 1940 đến 1949, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên trước hay vào đầu

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ: thế kỷ 19thế kỷ 20thế kỷ 21
Thập niên: thập niên 1930thập niên 1940thập niên 1950
Năm: 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Tham khảoSửa đổi