Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

  • 14 tháng 2: thành lập trung đội cứu quốc quân tại Bắc Sơn
  • Nguyễn Ái Quốc sáng tác bài thơ Tức cảnh Pác Bó

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

Giải NobelSửa đổi

Xem thêmSửa đổi