Mở trình đơn chính

Ngày 30 tháng 9 là ngày thứ 273 (274 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 92 ngày trong năm.

« Tháng 9 năm 2019 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Ngày lễ và kỷ niệmSửa đổi

Tháng một | Tháng hai | Tháng ba | Tháng tư | Tháng năm | Tháng sáu | Tháng bảy | Tháng tám | Tháng chín | Tháng mười | Tháng mười một | Tháng mười hai

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Tống sử, quyển 33, Tống Hiếu Tông.
  2. ^ Đại Việt sử ký tiền biên, bản kỷ, quyển 4, Lý Anh Tông, trang 291-293.