Ngày 30 tháng 9 là ngày thứ 273 (274 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 92 ngày trong năm.

<< Tháng 9 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

[1] Sự kiện sửa

Sinh sửa

 
Shintaro Ishihara

Mất sửa

Ngày lễ và kỷ niệm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Frank Rijkaard”, Wikipedia tiếng Việt, 29 tháng 5 năm 2022, truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2023
  2. ^ Tống sử, quyển 33, Tống Hiếu Tông.
  3. ^ Đại Việt sử ký tiền biên, bản kỷ, quyển 4, Lý Anh Tông, trang 291-293.