Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

  • 1 tháng 6: được chọn là ngày khởi đầu tiến trình tham gia ký kết Hiệp ước Cấm phổ biến Vũ khí Hạt nhân
  • 15 tháng 6: Kết thúc đợi tấn công Mậu Thân lần 2.
  • 19 tháng 6: Nguyễn Văn Thiệu ban bố lệnh tổng động viên.

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

  • 30 tháng 9: Kết thúc đợt tiến công Mậu Thân lần 3.

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi