Ngày 18 tháng 7 là ngày thứ 199 (200 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 166 ngày trong năm.

<< Tháng 7 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Sự kiện Sửa đổi

Trước Công Nguyên Sửa đổi

  • 477 TCN - Chiến tranh La Mã-Etruscan: Trong Trận Cremera, thành Veii (Etruscan) mai phục và đánh bại quân La Mã.
  • 387 TCN - Chiến tranh La Mã-Gaulish: Trong Trận Allia, một toán quân La Mã bị đánh bại bởi quân người Gaul, thành Rome bị cướp phá sau đó.

Công Nguyên Sửa đổi

Sinh Sửa đổi

Mất Sửa đổi

Những ngày lễ và kỷ niệm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ Rae, Simon (1998). W. G. Grace: A Life [W. G. Grace: Cuộc đời] (bằng tiếng Anh). London: Faber and Faber. tr. 16. ISBN 978-0-571-17855-1.