Ngày 18 tháng 7 là ngày thứ 199 (200 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 166 ngày trong năm.

<< Tháng 7 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Sự kiện sửa

Trước Công Nguyên sửa

  • 477 TCN - Chiến tranh La Mã-Etruscan: Trong Trận Cremera, thành Veii (Etruscan) mai phục và đánh bại quân La Mã.
  • 387 TCN - Chiến tranh La Mã-Gaulish: Trong Trận Allia, một toán quân La Mã bị đánh bại bởi quân người Gaul, thành Rome bị cướp phá sau đó.

Công Nguyên sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Những ngày lễ và kỷ niệm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Rae, Simon (1998). W. G. Grace: A Life [W. G. Grace: Cuộc đời] (bằng tiếng Anh). London: Faber and Faber. tr. 16. ISBN 978-0-571-17855-1.