Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

  • 11 tháng 7: Hoa Kỳ công bố chính sách mới tại khu chiếm đóng ở nước Đức.

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

  • 19 tháng 12: Việt Minh đánh bại cuộc tấn công Việt Bắc của thực dân Pháp.
  • 30 tháng 12: Thành lập nước cộng hòa nhân dân Rumani.

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

  • 10 tháng 12 - Đạm Phương (sinh 1881), là nhà thơ, nhà hoạt động văn hóa, xã hội nổi tiếng, một nhà báo nữ Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Giải NobelSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi