Mở trình đơn chính

Lịch sửSửa đổi

Tại đây, trong Chiến tranh Đông Dương, vào cuối năm 1949, đã diễn ra nhiều trận đánh lịch sử giữa trung đoàn 174 (tức trung đoàn Cao Bắc Lạng, Quân đội Nhân dân Việt Nam) với quân Pháp.[4]

Văn hóaSửa đổi

Các sáng tác nghệ thuật về con đèo này:

Chỉ dẫnSửa đổi

  • Có thể do lỗi biên tập hoặc lỗi đánh máy mà trong "Danh mục địa danh dân cư... Lạng Sơn" đã ghi tên bản là "thôn Lùng Phầy" [3].

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48-45x. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
  3. ^ a ă Thông tư 38/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lạng Sơn. Thuvien Phapluat Online, 2016. Truy cập 10/11/2018.
  4. ^ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hồi ký Chiến đấu trong vòng vây.
  5. ^ Họa sĩ Phan Kế An với đèo Bông Lau. Hà Nội Mới, số ngày 26-1-2005.

Liên kết ngoàiSửa đổi