Thập niên 1950

Thập niên 1950 hay thập kỷ 1950 chỉ đến những năm từ 1950 đến 1959, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên trước hay vào đầu thập niên sau.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ: thế kỷ 19thế kỷ 20thế kỷ 21
Thập niên: thập niên 1940thập niên 1950thập niên 1960
Năm: 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Tham khảoSửa đổi