Thập niên 1930

Thập niên 1930 hay thập kỷ 1930 chỉ đến những năm từ 1930 đến 1939, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên trước hay vào đầu thập niên sau.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ: thế kỷ 19thế kỷ 20thế kỷ 21
Thập niên: thập niên 1920thập niên 1930thập niên 1940
Năm: 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Tham khảoSửa đổi