Ngày 7 tháng 5 là ngày thứ 127 (128 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 238 ngày trong năm.

<< Tháng 5 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Sự kiện sửa

 
Montreal Daily Star: "Germany Quit", Ngày 07 tháng 5 năm 1945

Sinh sửa

Mất sửa

== thành lập hải quân nhân dân việt nam

==

Tham khảo sửa