Hiệp ước Sankt-Peterburg (1875)

Hiệp ước Sankt-Peterburg (1875) (tiếng Nga: Петербургский договор; tiếng Nhật: 樺太・千島交換条約 Karafuto-Chishima Kōkan Jōyaku) là một hiệp ước giữa Đế quốc NgaĐế quốc Nhật Bản, ký ngày 7 tháng 5 năm 1875 tại thành phố Sankt-Peterburg.

Văn bản Hiệp ước Sankt-Peterburg năm 1975 bằng tiếng Nga.
Thay đổi biên giới giữa Nga và Nhật Bản vào các năm 1855, 1875 và 1945.

Theo hiệp ước Shimoda ký giữa hai nước năm 1855, mọi nơi ở phía bắc ranh giới nằm giữa đảo Urup và đảo Iturup thuộc chủ quyền của Nga; mọi nơi ở phía nam ranh giới thuộc về Nhật Bản; Sakhalin thuộc cả hai nước. Sự thiếu rõ ràng về ranh giới khu vực ảnh hưởng của mỗi nước ở Sakhalin dẫn tới nhiều khó khăn cho việc định cư và hoạt động của người dân hai nước ở đó. Để khắc phục, Nga và Nhật đã ký Hiệp ước Sankt-Peterburg. Theo Hiệp ước mới này, toàn bộ Sakhalin sẽ thuộc về Nga và toàn bộ quần đảo Kuril sẽ thuộc về Nhật Bản.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa