Ngày 17 tháng 5 là ngày thứ 137 (138 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 228 ngày trong năm.

<< Tháng 5 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Sự kiện Sửa đổi

Sinh Sửa đổi

Mất Sửa đổi

Ngày lễ và kỷ niệm Sửa đổi


Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ “Vangelis Papathanasiou: Oscar-winning composer passes away at the age of 79”. Οικονομικός Ταχυδρόμος - ot.gr (bằng tiếng Hy Lạp). 19 tháng 5 năm 2022. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2022.