Ngày 7 tháng 11 là ngày thứ 311 (312 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 54 ngày trong năm.

<< Tháng 11 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động”. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 11 năm 2016. Truy cập ngày 6 tháng 11 năm 2016.