Ngày 13 tháng 11 là ngày thứ 317 trong mỗi năm thường (ngày thứ 318 trong mỗi năm nhuận). Còn 48 ngày nữa trong năm.

<< Tháng 11 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Sự kiện Sửa đổi

Thế kỷ 10 Sửa đổi

  • 926 – Vũ Uy tiết độ sứ-Đồng bình chương sự Vương Diên Hàn tự xưng là Đại Mân quốc vương, tiến hành lập cung điện, dựng bá quan, tức ngày Kỉ Sửu (6) tháng 10 năm Bính Tuất.

Thế kỷ 11 Sửa đổi

Thế kỷ 18 Sửa đổi

Thế kỷ 19 Sửa đổi

Thế kỷ 20 Sửa đổi

Thế kỷ 21 Sửa đổi

Sinh Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi