Mở trình đơn chính

Ngày 24 tháng 11 là ngày thứ 328 trong mỗi năm thường (thứ 329 trong mỗi năm nhuận). Còn 37 ngày nữa trong năm.

« Tháng 11 năm 2019 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

  • 24 tháng 11: Charles-Michel de l'Epée, nhà giáo dục từ thiện thế kỷ XVIII   Pháp, người được vinh danh là “Cha đẻ của người điếc”.
  • 24 tháng 11 : Freddie Mercury ca sĩ vĩ đại của thế giới.

MấtSửa đổi

Ngày lễ và ngày kỷ niệmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi