Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Nguyễn Phúc Đảm lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Minh Mạng, mất năm 1840

SinhSửa đổi

  • Friedrich Engels nhà triết học Đức, người đồng sáng lập nên chủ nghĩa cộng sản lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới
  • A Cổ Bách

MấtSửa đổi

Đại thi hào Nguyễn Du

Nguyễn Phúc Ánh, (Gia Long) (sinh 1762)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi