Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Năm 1821, các quốc gia Trung Mỹ (Nicaragua, Costa Rica, Panama, Honduras, El SalvadorGuatemala) tuyên bố độc lập vào ngày 15 tháng 9 năm 1821.

Nam Mĩ, Peru cũng tuyên bố độc lập vào ngày 28 tháng 7 năm 1821.

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi