Theo lịch Gregory, năm 1894 (số La Mã: MDCCCXCIV) là năm bắt đầu từ ngày thứ Hai.

Thế kỷ: Thế kỷ 18 · Thế kỷ 19 · Thế kỷ 20
Thập niên: 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920
Năm: 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi