Mở trình đơn chính

Theo lịch Gregory, năm 1894 (số La Mã: MDCCCXCIV) là năm bắt đầu từ ngày thứ Hai.

Thế kỷ: Thế kỷ 18 · Thế kỷ 19 · Thế kỷ 20
Thập niên: 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920
Năm: 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897

Mục lục

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi