Ngày 3 tháng 4 là ngày thứ 93 trong mỗi năm thường (ngày thứ 94 trong mỗi năm nhuận). Còn 272 ngày nữa trong năm.

<< Tháng 4 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Sự kiện sửa

Trong nước sửa

Quốc tế sửa

Sinh sửa

Việt Nam sửa

Các quốc gia khác sửa

Mất sửa

Việt Nam sửa

Các quốc gia khác sửa

Ngày lễ và ngày kỷ niệm sửa

Tham khảo sửa