Trong Quân đội nhân dân Việt Nam đây là quân hàm sĩ quan trung cấp, có 2 sao cấp tá, trên cấp Thiếu tá (1 sao cấp tá) và dưới cấp Thượng tá (3 sao cấp tá). Quân hàm này thường đảm nhiệm chức vụ Trung đoàn trưởng hoặc trung đoàn phó, lữ đoàn phó.

Trong Quân đội Việt Nam cộng hoà và ở quân đội đa số các nước (ở Quân đội Mỹquân đội Hoàng gia Anh gọi là Lieutenant-Colonel), cũng là 2 sao cấp ta. Đây là quân hàm sĩ quan trên cấp thiếu tá (1 sao cấp tá), dưới cấp Đại tá (3 sao cấp tá) và thường đảm nhiêm chức trung đoàn trưởng hoặc phó

Trong Công an Nhân dân Việt Nam sĩ quan cấp trung tá thường đảm nhiệm chức vụ từ Trưởng Công an phường, , thị trấn, đội trưởng của các đội đến trưởng công an quận, huyện, thị xãthành phố trực thuộc tỉnh

Tham khảoSửa đổi