Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đây là quân hàm sĩ quan trung cấp, có 2 sao cấp tá, trên cấp Thiếu tá (1 sao cấp tá) và dưới cấp Thượng tá (3 sao cấp tá). Quân hàm này thường đảm nhiệm chức vụ Trung đoàn trưởng hoặc trung đoàn phó, lữ đoàn phó.

Quân hàm

Trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa và ở quân đội đa số các nước (ở Quân đội Hoa KỳQuân đội Anh gọi là lieutenant colonel), cũng là 2 sao cấp tá. Đây là quân hàm sĩ quan trên cấp thiếu tá (1 sao cấp tá), dưới cấp Đại tá (3 sao cấp tá) và thường đảm nhiêm chức trung đoàn trưởng hoặc phó

Trong Công an Nhân dân Việt Nam sĩ quan cấp trung tá thường đảm nhiệm chức vụ từ Trưởng Công an phường, , thị trấn, đội trưởng của các đội đến trưởng công an quận, huyện, thị xãthành phố thuộc tỉnh

Cấp hiệu Trung tá trong một số quốc gia

sửa

Tham khảo

sửa